Muzyka w Starym Krakowie 2020 o festiwalu


koncerty

bilety

kontakt


  
facebookSzanowni Państwo !

W tym roku już po raz 48. proponujemy miłośnikom sztuki muzycznej najwyższej miary koncerty festiwalu "Muzyka w Starym Krakowie" w tradycyjnym terminie 15-31 sierpnia. Pomimo dużych w obecnej sytuacji problemów, udało się to zarówno dzięki poparciu Władz Krakowa, jak i Instytucji, Firm Krakowskich, przede wszystkim Kościołów, wielu wolontariuszy, a szczególnie dzięki zespołowi współpracowników ofiarnie i kompetentnie pracujących dla idei "Muzyki w Starym Krakowie", idei przyświecających mi od chwili organizowania pierwszego festiwalu w 1976 roku.

Były to:

otwarcie okna na świat przez uczestnictwo w Festiwalu wybitnych i sławnych artystów

promowanie polskich, szczególnie krakowskich artystów wykonawców i twórców muzyki

umożliwienie młodym muzykom prezentowanie się na estradzie festiwalowej w cyklu „Młode Talenty”

integrowanie społeczeństwa Krakowa i przybyszy wokół zainicjowanej przez Fundację Capella Cracoviensis idei wybudowania sali koncertowej, której brak do dzisiaj jest dotkliwie odczuwalny.


Pochlebiam sobie, że założone cele w czasie tego niemal półwiecza w dużej mierze zostały zrealizowane i mam nadzieje, że będą mogły być kontynuowane. Będzie to oczywiście uzależnione od okoliczności i przede wszystkim przeznaczonych na ten cel środków.

Festiwal „Muzyka w Starym Krakowie” wrósł w życie kulturalne Krakowa oraz stał się marką na szerokim forum życia muzycznego, dzięki czemu pozyskujemy udział, często wielokrotny, najwybitniejszych wykonawców. W ciągu lat powstała jakby „rodzina festiwalowa”, co uważamy za wielką wartość. Z dumą zaliczamy takie postacie jak Sokołow, Savall, Stabrawa, Kirkby, Hiolski, Stefańska i wiele innych.

Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z Lwowskim Festiwalem, który został utworzony przez tamtejszych działaczy kultury zainspirowanych naszym festiwalem. Stąd jego nazwa „Muzyka w Starym Lwowie”. Wsparcie organizacyjne ma także wymierną pomoc rozumiemy jako patriotyczny obowiązek, mając na uwadze świadomość, jak istotną rolę odegrał Lwów w historii polskiej kultury. Serdecznie zapraszamy na wszystkie wydarzenia festiwalowe, mając nadzieję, że przyniosą Państwu satysfakcję.

Stanisław Gałoński

Dyrektor Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”