Muzyka w Starym Krakowie 2020 o festiwalu


koncerty

bilety

kontakt


  
facebookMija już 45 lat od powołania do życia Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”. Podejmując się przed laty organizacji Festiwalu postawiłem sobie pytanie, czym powinien się on odznaczać w życiu naszego miasta, jakie powinien mieć cechy odróżniające go od innych wydarzeń? Biorąc to pod uwagę nadałem mu nazwę: „Muzyka w Starym Krakowie”. Muzyka jest bowiem związana z Krakowem już od czasów średniowiecznych, przez związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, jej tradycje żyją do dziś w naszym mieście, słusznie uważanym jako wiodące w życiu kulturalnym Polski. Festiwal ma charakter wykonawczy. Do udziału w nim zapraszani są najwybitniejsi artyści, którzy sami proponują program, a przez to gwarantują jego najdoskonalszą interpretację. Propozycje programów tematycznych, okazjonalnych, stanowią drugą grupę. Festiwal stara się również uwzględniać twórczość kompozytorów krakowskich oraz umożliwia start artystom młodego pokolenia. Od sześciu lat „Muzyka w Starym Krakowie” patronuje także swemu bliźniaczemu festiwalowi „Muzyka w Starym Lwowie” — mieście, które w historii muzyki polskiej odegrało olbrzymią rolę. Nie sposób wymienić, jak wielu artystów wzięło udział w Festiwalu. Jest to olbrzymia rzesza wykonawców z Polski i z zagranicy, a wśród nich najwięksi — m.in. Witold Rowicki, Jerzy Semkow, Tadeusz Strugała, Jerzy Katlewicz, Józef Radwan, Jacek Kasprzyk, Kazimierz Kord, Jerzy Maksymiuk, Krzysztof Penderecki, Karol Stryja, Antoni Wit, Christian Zacharias, Stefan Stuligrosz, Canadian Brass, Chanticleer, Cuarteto Casals, Hesperion XX, I Solisti Veneti, Kwartet Borodina, Kwartet Czajkowskiego, Philharmonia Quartett, Sequentia, Stuttgarter Kammerorchester, The Hilliard Ensemble, Monserrat Figuerras, Emma Kirkby, Aleksandra Kurzak, Jadwiga Romańska, Barbara Schlick, Sofia Sołowij, Elżbieta Towarnicka, Stefania Woytowicz, Krystyna Szostek-Radkowa, Stefania Toczyska, Paul Esswood, Joseph Sage, Eugeniusz Sąsiadek, Joel Frederiksen, Andrzej Hiolski, Adam Szybowski, Michael Martin Kofler, Hansjörg Schellenberger, Wenzel Fuchs, Sharon Kam, Milan Turković, Tine Thing Helseth, Aliona Bajewa, Fabio Biondi, Wadim Głuzman, Ida Haendel, Krzysztof Jakowicz, Shlomo Mintz, Henryk Szeryng, Wanda Wiłkomirska, Grigorij Żyslin, Ofra Harnoy, Iwan Monighetti, Kazimierz Wiłkomirski, Jordi Savall, Malcolm Frager, Bruno Leonard Gelber, Cyprien Katsaris, Piotr Paleczny, Grigorij Sokołow, Fou Ts´ong, Rem Urasin, Ingolf Wunder, Bob van Asperen, Igor Kipnis, Rafael Puyana, Joachim Grubich, Jan Jargoń, Ton Koopman, Anthony Newman, Anthony Rooley, Pepe Romero. Do tych nazwisk artystów dochodzą muzycy z Krakowa, a przede wszystkim muzycy Capelli Cracoviensis, soliści, orkiestra kameralna, madrygaliści, Królewscy Rorantyści, Collegium Zieleński, stanowiący artystyczne zaplecze wielu koncertów. Festiwal wrósł w pejzaż muzyczny Krakowa i stał się impulsem do narodzin wielu nowych tego rodzaju imprez w Polsce. Jego istnienie jest aprobowane przez mieszkańców naszego miasta. Przetrwał kolejne transformacje w naszym kraju. Zawsze był też (i jest obecnie) doceniany przez Władze naszego grodu. Mimo trudnego obecnie czasu, staramy się nie poddawać i służyć mieszkańcom swoją „Muzyką w Starym Krakowie”.