Muzyka w Starym Krakowie 2020 o festiwalu


koncerty

bilety

kontakt


  
facebookMija już 46 lat od powołania do życia Festiwalu „Muzyka w Starym Krakowie”. Podejmując się przed laty organizacji Festiwalu postawiłem sobie pytanie, czym powinien się on odznaczać w życiu naszego miasta, jakie powinien mieć cechy odróżniające go od innych wydarzeń? Biorąc to pod uwagę nadałem mu nazwę: "Muzyka w Starym Krakowie". Muzyka jest bowiem związana z Krakowem już od czasów średniowiecznych, przez związek z Uniwersytetem Jagiellońskim, jej tradycje żyją do dziś w naszym mieście, słusznie uważanym jako wiodące w życiu kulturalnym Polski. Festiwal ma charakter wykonawczy. Do udziału w nim zapraszani są najwybitniejsi artyści, którzy sami proponują program, a przez to gwarantują jego najdoskonalszą interpretację. Propozycje programów tematycznych, okazjonalnych, stanowią drugą grupę. Festiwal stara się również uwzględniać twórczość kompozytorów krakowskich oraz umożliwia start artystom młodego pokolenia. Od sześciu lat "Muzyka w Starym Krakowie" patronuje także swemu bliźniaczemu festiwalowi "Muzyka w Starym Lwowie" – mieście, które w historii muzyki polskiej odegrało olbrzymią rolę. Nie sposób wymienić, jak wielu artystów wzięło udział w Festiwalu. Jest to olbrzymia rzesza wykonawców z Polski i z zagranicy, a wśród nich najwięksi. Mimo trudnego obecnie czasu, staramy się nie poddawać i służyć mieszkańcom swoją "Muzyką w Starym Krakowie". Udaje się to dzięki zrozumieniu ze strony artystów i wsparciu różnych instytucji i firm krakowskich. W tym roku do pomocy włączyli się: Akademia Muzyczna, Filharmonia Krakowska, Muzeum Krakowa, tradycyjnie już – Gmina Wyznaniowa Żydowska, "CITY", "Filmotechnika", Go Out, klasztory OO. Dominikanów, OO. Paulinów na Skałce, Parafia Najświętszego Salwatora, Drukarnia Multigraf i wielu wolontariuszy. Festiwal "Muzyka w Starym Krakowie" wrósł w życie kulturalne Krakowa i na szerszym forum. Przekonujemy się o tym wielokrotnie, odbierając zarówno od słuchaczy jak i od artystów, wyrazy troski o losy Festiwalu i chęć następnych występów. W ciągu lat powstała jakby "rodzina festiwalowa", co uważamy za wielką wartość. Szczególną wagę przywiązujemy do współpracy z lwowskim festiwalem, który został utworzony przez tamtejszych działaczy kultury, zainspirowanych naszym festiwalem. Stąd jego nazwa – "Muzyka w Starym Lwowie". Wsparcie organizacyjne, a także wymierną pomoc rozumiemy jako patriotyczny obowiązek, mając na uwadze świadomość, jak istotną rolę odegrał Lwów w historii polskiej kultury.